Call Recorder License – ACR

Khóa cấp phép này sẽ loại bỏ quảng cáo từ ACR Call Recorder (//play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.acr) và cho phép truy cập vào các tính năng PREMIUM như – Khả năng ghi lại theo số liên lạc – Khả năng bắt đầu Ghi âm giữa các cuộc hội thoại thông qua cài đặt ghi chép bằng tay – Tích hợp Dropbox – Tích hợp ổ đĩa Google – Tự động email – Tự động xóa bản ghi ngắn và nhiều hơn nữa .. Ứng dụng này chỉ được sử dụng để kích hoạt tính năng ưu việt của ACR, bạn cần có ACR cài đặt trên điện thoại của bạn . Nếu không, hãy tải nó từ //play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.acr Vui lòng khởi động lại điện thoại của bạn sau khi cài đặt ACR License

Advertisements